fbpx
  • Foto: Anna Kollhus

  • Foto: Anna Kollhus

Bærekraftig Reisemål – Vi er i gang!

Nesbyen har fått godkjent første fase i arbeidet mot å bli kvalifisert for merket Bærekraftig Reisemål.

Arbeidet med Bærekraftig Reisemål i Nesbyen og Hallingdal er nå svært godt i gang. Vi har fått godkjent fase 1 av prosjektet og er veldig klare for å starte fase 2. Fase 1 har handlet om å forankre arbeidet politisk og på reisemålet. Dette er gjort gjennom informasjon på næringspizza, reiselivsmøter, i møte med hyttefolket, i møte med næringsutviklerne i Hallingdal, i Regionrådsmøter og i møter med kommunen. Altså en bred involvering.

Vi har også utviklet en handlingsplan der reiseliv, næringsliv, kommune og andre har vært med å gi innspill til planen. Planen er vedtatt av styret i destinasjonsselskapet og i kommunestyret. Tiltakene i handlingsplanen skal vi nå jobbe videre med i fase 2 av prosjektet, i tillegg til en rekke kriterier og indikatorer som må svares ut for å bli godkjent til merket Bærekraftig Reisemål. Merket er et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet.

Vi gleder oss til oppstart av fase 2 og ser frem til å jobbe videre med å utvikle Nesbyen og Hallingdal til et Bærekraftig Reisemål. Dersom det er spørsmål til prosjektet ta kontakt med Anna Kollhus, tlf; 90501895, e-post; info@nesbyen.no eller hovedprosjektleder for Hallingdal, Linda Dalene Bjerke, tlf; 950 50 826, e-post; linda@hallingdal.no

Hva er Bærekraftig Reisemål?

Dersom du velger å reise til et bærekraftig reisemål, bidrar du til å ta vare på vår historiske og kulturelle arv samtidig som du støtter opp om lokalsamfunn, tradisjoner, natur og miljø. Du ønskes varmt velkommen av stedets vertskap, som også gjerne serverer deg lokal mat som er høstet, produsert og tilberedt i nærområdet.

Merket betyr imidlertid ikke at et reisemål er 100 prosent bærekraftig på alle områder, men at de er i en langsiktig prosess. Reisemålene evalueres hvert tredje år.

Les mer om Bærekraftig Reisemål på VisitNorway.no

© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.