fbpx
  • Foto: Lars Storheim

  • Foto: Lars Storheim

Vinter i Gamle Nes

Den ærverdige «gamlebyen i Hallingdal» er vakker i vinterdrakt.

Mange kjører bil gjennom Nesbyen sentrum, oppover Rukkedalsvegen på veg til fjells. Men ønsker du å oppleve den vakreste og eldste bebyggelsen i bygda, bør du gå ut av bilen. Fotturen Nesbyen rundt (4 km) går gjennom «Gamle Nes» og er minst like fin vinterstid som på sommeren. Har du bil er det praktisk å starte turen ved Nesbyen Kjøpesenter.

Turen blir ekstra interessant dersom du har med deg gratisbrosjyren om Nesbyen Historiske Opplevelse som inneholder en guide til Gamle Nes. Brosjyren finner på Turistkontoret eller den kan lastes ned her. På nettsiden www.gamlenes.no kan du lese historien om hvert enkelt hus, gård eller sted i Gamle Nes.

Området som i dag kalles Gamle Nes er et relativt stort område som hovedsaklig utgjør den vestre delen av Nesbyen Sentrum. Området fremstår i dag som et vakkert område med gammel bebyggelse og gårdsanlegg med jorder og lykkjer i mellom. Gamle Nes har den eldste bebyggelsen på nes-flata og danner et unikt miljø med en landsbystruktur som ligger plassert i midten med kulturlandskapet rundt, der den gamle teigblandingen fremdeles er synlig.

I sommerhalvåret tilbys det jevnlig guiding i Gamle Nes. Her får du høre spennende historier om menneskene, bebyggelsen og utviklingen. Turen tar ca.1 time.

Nesbyen var tidligere administrasjonssentrum og bosted for embetsmenn i Hallingdal. Her finnes en rekke staselige bygninger som viser en helt annen kultur enn den som kommer til uttrykk i de mer beskjedne hallingstuene, som også finnes i samme område. Her kan man se Hallingdals første fortau, eller «trottoir» som de kalte det den gangen. Her bodde prest, sorenskriver og lensmann, og her kom også Hallingdals første butikk.

Gamle Nes omfatter i hovedsak bebyggelsen i Nesbyen fra før 1900. Geografisk strekker området seg fra Hallingdal Museum, langs rukkedalselva til Hallingdalselva og Alfarvegen i sentrum av Nesbyen. Gamle Nes består også av enkeltstående gammel bebyggelse utenfor dette området, for eksempel; Kirken, Hagaled, Stasjonsbygningen og Mortensløkka fengsel.

Dykk dypere ned i historien:

For deg som vil finne ut mer om gamlebyen i Hallingdal anbefales:

© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.