fbpx
  • Guidet omvisning gjennom Kunstvandring Nesbyen.
    Foto: Lars Storheim

  • Guidet omvisning gjennom Kunstvandring Nesbyen.
    Foto: Lars Storheim

Kunstvandring i Nesbyen

Opplevelsesrik tur i fotsporene til dyktige kunstnere.

Dette er en flott rundtur hvor du kan studere historisk kunst i et vakkert kulturlandskap. Turen er gratis og åpen hele året. Ruten er ca. 2 km, enkel å gå og tar i underkant av 1 time å fullføre. Tidligere ble turen kalt «I Gudes fotspor».

Grupper på 10 personer eller flere kan bestille privat omvisning på turen med lokale, kunnskapsrike guider (ca. 1 time). Ta kontakt for tilbud.

Den store norske maler-kunstneren Hans Fredrik Gude var ofte i Nesbyen, fordi hans far arbeidet her som Sorenskriver fra 1843 til 1852. Hans malte mange motiver langs den vakre elva Rukkedøla som renner gjennom Nesbyen. Noen av disse maleriene er blant de mest kjente han laget. Flere ganger bragte han sine europeiske kunstnervenner på besøk til Norge. Hallingdal var sett på som noe av det «Norskeste Norge». Lokalbefolkningen, fjell og fosser var betraktet som urkraften i nasjonen. I gamle Nes kan du i dag vandre i fotsporene til disse store kunstnere. På utvalgte steder er det satt opp kopier av de bilder som ble malt og som viser det landskap de ble inspirert av.

Turbeskrivelse: Start turen fra Nesbyen Turistkontor, Sorenskrivergården eller Hallingdal Museum. Ved museet, gå til høyre for resepsjonsbygget og følg sti langs Rukkedøla, forbi møllerhuset. Følg stien og trappene videre oppover. Stien leder helt til toppunktet hvor man kan man se «En mølledam», et motiv som Hans Gude malte. Her er en fin utsikt over en foss i Rukkedøla. Når du kommer til det siste staffeliet om Joachim Frich, tar du den andre stien ned igjen. Følg den nedover til trappen, forbi de gamle husene og ned resepsjonsbygget til museet. Kryss trebroen over Rukkedøla, og følg stien på vestsiden av elva til Hajembrua. Studer maleriene i Elveparken utenfor Nesbyen Turistkontor.

Hvorfor er kunsthistorien så rik i vesle Nesbyen?
Sorenskriver Ove Gude og hans familie bodde i Gamle Nes en ti-års periode midt på 1800-tallet og hans sønn Hans Gude, som ble en av Norges store nasjonalromantiske malere, malte her mange kjente malerier. Han bidro til at mange norske og utenlandske kunstnere la vegen om til Nesbyen. I sorenskrivergården fikk de losji av et kunstinteressert vertskap og her lot de seg inspirere av folkeliv og den dramatiske naturen langs elva Rukkedøla.  På vei til vestlandet, fant de her et lite stykke nasjonalromantisk Norge. Nesbyen ble et viktig stoppested og ble også utganspunkt for studiereiser rundt om i Hallingdal. På denne måten ble Nesbyen sentral i den nasjonalromantiske perioden i Hallingdal midt på 1800-tallet.

© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.