fbpx
 • TILTAK FOR NÆRINGSLIVET

 • TILTAK FOR NÆRINGSLIVET

Kontantstøtte til bedrifter

Vi oppfordrer alle bedrifter i Nesbyen om å sette seg inn i den nye kontantsøtteordningen til regjeringen, og mange kan og bør søke. Kontakt gjerne din regnskapsfører, bank eller revisor for hjelp. Bedrifter med mer enn 30 prosent omsetningssvikt på grunn av koronaviruset, skal få dekket mesteparten av de faste utgiftene sine. De som er nedstengt etter pålegg frå staten får dekket inntil 90 prosent, andre kan få dekket inntil 80 prosent. Les mer på Regjeringen.no.

Det viktigste din bedrift kan få dekket:

 • Lokaler (husleie)
 • Lys og varme
 • Vann og avløp
 • Forsikring
 • Leie av utstyr og transportmidler
 • Rentekostnader minus renteinntekter

Første utbetalinger skal skje så raskt som mulig. En søknadsportal for bedriftene skal være oppe og gå fra 17. april på Skatteetaten sine sider.

Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai.

Bedriftene må kunne dokumentere et omsetningsfall på minst 30 prosent per måned (20 prosent for mars) for å få støtte.

Ingen bedrifter, selv ikke de som er pålagt å stenge, vil få dekket alle sine faste utgifter, men altså inntil 90%. Søkeren må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig.

– Vi har lagt vekt på at ordningen skal være enkel og at kompensasjonen for mars skal kunne komme på bedriftenes konto allerede i april. Vi vet at dette haster for mange, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Hvor mye en bedrift skal få i støtte skal regnes ut etter denne formelen: Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent X (faste kostnader minus egenandel) X justeringsfaktor. Justeringsfaktoren blir på 0,9 for bedrifter som er stengt ned av staten, og 0,8 for øvrige bedrifter. Den sistnevnte gruppen, altså de som ikke er pålagt å holde stengt, får i tillegg en egenandel på 10.000 kroner per måned.

Forslaget legges frem for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. Ordningen er derfor ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig.

Les mer på Regjeringen.no.

De viktigste tiltakene i regjeringens krisepakker oppsummert

Her er noen av de viktigste punktene:

 • Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager og arbeidstaker får «full lønn» i 20 dager. Arbeidsgiver betaler 2 dager, deretter betaler staten 18 dager.
 • Arbeidsgiverperioden for sykepenger og omsorgspenger blir redusert til 3 dager.
  Dette vil bety mye for bedrifter i en svært krevende situasjon. Arbeidsgiverne får ikke en ekstraregning når arbeidskraften forsvinner.
 • Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder (ref.19.3.20)
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3, og omsorgspenger fra dag 4.
 • Selvstendig næringsdrivende får også en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittsinntekten siste tre år, begrenset oppad til 6G.
 • Innbetaling av arbeidsgiveravgift 15. mai og moms 15.april i år utsettes.
 • Med tilbakevirkende kraft fra 1.1.20 blir momssats redusert fra 12 til 8 prosent. Dette kommer til å innebære at bedrifter får tilbakeført penger og får redusert byrde fremover.  Sammen med utsatt betaling av andre skatter og avgifter er dette avgjørende tiltak i en periode der bedriftene har begrensede inntekter. Det blir også etter hvert avklart om bedriftene kan få fritak for noen skatter og avgifter.
 • Lærlinger får nå en inntektssikring på nivå med lærlinglønn.

Alle bedrifter i Nesbyen bør undersøke om de kan få likviditetslån, les Lovforslaget her.

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90% av beløpet i nye lån. Låne- og garantiordninger vil bidra til å sikre at bedriftene får den kreditten de trenger.

Stortinget har blitt enig om pr.d.d. en krisepakke på 110 milliarder kroner til en rekke tiltak for å dempe de negative økonomiske virkningene. Full oversikt finner du på Regjeringen.no som oppdateres fortløpende.

På nav.no finner du spørsmål og svar til arbeidsgivere ifbm.koronasituasjonen.

På Folkehelseinstituttets nettside finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. Regjeringen anbefaler bedrifter å bruke digitale møter.

Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar erklærte at utbruddet av koronaviruset er en global folkehelsekrise har regjeringen og helsemyndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. I tidslinjen fremgår det når de ulike tiltakene fra regjeringen er vedtatt.

Lokal informasjon

Nesbyen Turist- og Næringsservice (NTN) har laget en oversikt over hvilke tilbud og tjenester i Nesbyen som pr.d.d.er åpne og stengt, denne oppdateres fortløpende. Gi oss gjerne beskjed om det er noen endringer eller tillegg.

NTN deltar i kommunens Beredskapsgruppe, som representant for reise-og næringslivet.

Ta tidlig kontakt med banken din eller regnskapsfører for å få hjelp til å planlegge likviditeten framover og vurdere hvilke alternativer som kan være aktuelle.
Sparebank1 har laget en liste over hva du selv kan gjøre for din bedrift.
Disse kan også kontaktes for mer informasjon:
Frodig Økonomi
Skue Sparebank
Sparebank1 Hallingdal Valdres
SpareBank1 Regnskapshuset ValHall AS

Er det noe vi kan bidra med? Hvordan er din situasjon, hvilken hjelp/hvilket behov har du på kort og lang sikt? Send oss gjerne en epost og vi kan videreformidle behovet inn i våre kanaler, som Hallingdal Næringshage og Nesbyen kommune. I tillegg er det viktig at vi har en stemme ut til våre politikere og melder fra om situasjonen.

Selv om vi har stengt for fysisk besøk, er vi fremdeles tilgjengelig på epost eller telefon.
Vi ønsker alle lykke til videre og ta godt vare på hverandre!

Hva er stengt og hva er åpent i Nesbyen nå?

Slik forholder vi oss til koronaviruset i Nesbyen

© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.