• BARNEHAGER

  • BARNEHAGER

Kontaktinfo

Nesbyen barnehage, avd. Elvefaret,

32 07 19 50

Nesbyen barnehage, avd. Høva,

32 07 16 30

Styrer: Gunvor Børtnes

Briskebyen barnehage, 32 07 16 03

Styrer: Anne Kari Hanserud

Friskussen barnehage, 32 07 00 90

Friskussen barnehage, avd. Tøllemo,

32 07 17 07

Styrer: Henrik Madsen Lundekvam

Plass til å vokse!

© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.