fbpx

Medlemsbedrifter i NTN

Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN) er destinasjonsselskapet og næringsforeningen for Nesbyen i Hallingdal. Vi jobber for våre medlemmer.

Selskapet står blant annet for driften av Nesbyen Turistkontor, Visitnesbyen.no, sosiale medier og produksjon av trykksaker (brosjyrer, magasiner og kart). Driften støttes i hovedsak av markedsbidrag fra lokale medlemsbedrifter, samt tilskudd fra Nesbyen kommune. Nedenfor er en oversikt over medlemsbedrifter som støtter NTN.

Hvorfor være medlem?

Som medlem er du først og fremst med å støtte utviklingen av Nesbyen som hytte- og reiselivsdestinasjonen. Din bedrift viser samfunnsansvar og engasjement ved å være medlem.

Se medlemsfordelene her.

Ved å stå samlet i en forening, oppnår næringen større gjennomslagskraft i saker som vedrører enkelte eller samtlige av medlemmene. Det dere investerer i medlemskap, kommer dere selv til gode. Med deres økonomiske bidrag styrker dere selskapets evne til å gjennomføre gode tiltak som markerer Nesbyen stadig tydeligere på kartet. Det gir positive ring-virkninger for hele næringslivet og styrker Nesbyen som en attraktiv reiselivskommune.

Hvordan bli medlem i NTN?

Ta kontakt med oss på info@nesbyen.no eller ring oss på tlf. 32 07 01 70, så tar vi en prat.
Ny avtale gjeldende for 2024 blir lagt ut så raskt som mulig.
Her er våre vedtekter.

Ja takk, send meg informasjon om medlemsskap

Hvem er NTN?

Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN) er destinasjonsselskapet og næringsforeningen for Nesbyen i Hallingdal. NTN er et “nonprofit”-selskap og skal nytte alle disponible midler til markedstiltak, synliggjøring og utvikling av reiselivstilbud, arrangement og aktiviteter som gagner Nesbyen-samfunnet, deg som aksjonær og medlem, innbyggere, hyttefolk og tilreisende. Vi ivaretar Nesbyens interesser i lokale og regionale prosjekter.

Selskapet er eid av Nesbyen kommune og aksjeeiere blant NTN-medlemmer fra ulike bransjer i næringslivet i Nesbyen. Styret i NTN består blant annet av representanter fra kommunen, handelsnæringen og turistnæringen i Nesbyen. Daglig leder er Solveig Hjallen, tlf. 993 88 675.

  • Foto: Lars Storheim

Annonsering

Ønsker din bedrift å profilere seg? NTN tilbyr rimelig annonsering til sine medlemsbedrifter.

© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.