Bransjer og tjenester

Medlemsbedrifter i Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN), destinasjonsselskapet og næringsforeningen for Nesbyen i Hallingdal.

Selskapet står blant annet for driften av Nesbyen Turistkontor og Visitnesbyen.no. Nedenfor er en oversikt over våre medlemmer. Trykk på bedriftene for å gå til deres hjemmeside.

Støtt våre medlemmer – de støtter Nesbyen!

Hvem er NTN?

NTN er et “nonprofit”-selskap og skal nytte alle disponible midler til markedstiltak, synliggjøring og utvikling av reiselivstilbud, arrangement og aktiviteter som gagner Nesbyen-samfunnet, deg som aksjonær og medlem, innbyggere, hyttefolk og tilreisende. Vi ivaretar Nesbyens interesser i lokale og regionale prosjekter.

Selskapet er eid av kommunen og NTN-medlemmer fra ulike bransjer i næringslivet i Nesbyen. Styret i NTN består blant annet av representanter fra kommunen, handelsnæringen og turistnæringen i Nesbyen.

Hvorfor være medlem?

Som medlem er du først og fremst med å støtte utviklingen av Nesbyen som hytte- og reiselivsdestinasjonen. Din bedrift viser samfunnsansvar og engasjement ved å være medlem.

Ved å stå samlet i en forening, oppnår næringen større gjennomslagskraft i saker som vedrører enkelte eller samtlige av medlemmene. Det dere investerer i medlemskap, kommer dere selv til gode. Med deres økonomiske bidrag styrker dere selskapets evne til å gjennomføre gode tiltak som markerer Nesbyen stadig tydeligere på kartet. Det gir positive ring-virkninger for hele næringslivet og styrker Nesbyen som en attraktiv reiselivskommune.

Hvordan bli medlem i NTN?

Ta kontakt med oss på info@nesbyen.no eller ring oss på tlf. 32 07 01 70, så tar vi en prat. Her kan du laste ned avtalen. Her er våre vedtekter.

Medlemsfordeler

ANBEFALT LEVERANDØR

Vi jobber for å påvirke innbyggere, besøkende og hyttefolk til å benytte seg av lokale tilbud og leverandører. Vi anbefaler våre medlemsbedrifter!

SAMARBEID OG FELLESSKAP

Lær av hverandre, knytt nye kontakter, oppdag samarbeidsmuligheter. Vi jobber for økt samhandling mellom medlemmene. Som medlem blir du invitert til jevnlige møter og sosiale samlinger, gratis eller til redusert pris. Enkelte møter er kun forbeholdt medlemmer av NTN.

GOD SYNLIGHET

Markedsføring er viktig for å få kunder og besøkende. Nesbyen drifter Visitnesbyen.no, Nesbyenbooking.no, er synlig i sosiale medier, har egen app, informasjonsskjermer, eget magasin og offisiell reiseguide på Visit Norway. Vi synliggjør og markedsfører våre medlemmer kontinuerlig i alle våre kanaler. Kun medlemmer kan annonsere i våre brosjyrer, magasin og i våre digitale kanaler – til svært fordelaktige priser.

MEDLEMSOVERSIKTEN

Oppføring med navn og kontaktinformasjon i medlemsoversikten i alle utgaver av magasinet “Ko skjer i Nesbyen”. Magasinet distribueres bredt mot innbyggere, besøkende og hyttefolk i Hallingdal, flere ganger i året.

FILM OG GRAFISK

Medlemmer får sterkt redusert pris på grafiske tjenester og filmproduksjon til egen markedsføring.

MEDLEMSBEVIS

Alle medlemmer mottar synlig bevis på medlemsskap, både fysisk og digitalt.

© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.