Medlemsfordeler

Hvorfor bli medlem i Nesbyen Turist- og Næringsservice AS?

Som medlem er dere først og fremst med på å støtte utviklingen av Nesbyen som hytte-og reiselivsdestinasjon. Din bedrift bidrar til økt lokal handel og aktivitet, viser samfunnsansvar og engasjement. Ta kontakt dersom din bedrift ønsker å bli medlem.

Fullmedlemskap

 • Gratis temamøter med erfaringutveksling og mingling.
 • Oppslag i medlemsoversikt i magasinet Ko Skjer i Nesbyen.
 • Kontaktinformasjon på Visitnesbyen.no.
 • Økt oppmerksomhet i sosiale medier.
 • Deres flyere og brosjyrer på Turistkontoret.
 • Nyhetsbrev med relevante nyheter og informasjon.
 • Synlig medlemsemblem som symboliserer støtte til felleskapet.
 • 30% rabatt på annonsering i våre trykksaker og digitale flater.
 • 30% rabatt på grafiske tjenester, foto og film.
 • Mulighet for kjøp av aksjer i NTN og få stemmerett på Generalforsamlingen.

Minstepris kr. 3850 pr.år

Korttidsmedlem

 • Oppslag i medlemsoversikt i magasinet Ko Skjer i Nesbyen (én utgave).
 • Kontaktinformasjon på Visitnesbyen.no (i medlemsperioden).
 • Økt oppmerksomhet i sosiale medier (én post).
 • Deres flyere og brosjyrer på Turistkontoret (i medlemsperioden).

Kr. 1000 pr.mnd. (maks 2. mnd)

Støttemedlem

 • Oppslag i medlemsoversikt i magasinet Ko Skjer i Nesbyen (én utgave).

Kr. 1000 pr.år

© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.