fbpx
 • Alle medlemmer mottar dette merket som symbol på sitt bidrag til fellesskapet.
  Foto: Lars Storheim

 • Alle medlemmer mottar dette merket som symbol på sitt bidrag til fellesskapet.
  Foto: Lars Storheim

Medlemsfordeler

Hvorfor bli medlem i Nesbyen Turist- og Næringsservice AS?

Som medlem er dere først og fremst med på å støtte utviklingen av Nesbyen som hytte-og reiselivsdestinasjon. Din bedrift bidrar til økt lokal handel og aktivitet, viser samfunnsansvar og engasjement. Ta kontakt dersom din bedrift ønsker å bli medlem.

ANBEFALT LEVERANDØR

Vi jobber for å påvirke innbyggere, besøkende og hyttefolk til å benytte seg av lokale tilbud og leverandører, blant annet gjennom den populære Hytteportalen. Vi anbefaler våre medlemsbedrifter!

SAMARBEID OG FELLESSKAP

Lær av hverandre, knytt nye kontakter, oppdag samarbeidsmuligheter. Vi jobber for økt samhandling mellom medlemmene. Som medlem blir du invitert til møter og sosiale samlinger. Enkelte møter er kun forbeholdt medlemmer av NTN.

GOD SYNLIGHET

Markedsføring er viktig for å få kunder og besøkende. Nesbyen drifter Visitnesbyen.noNesbyenbooking.no, er synlig i sosiale medier, har egen app, informasjonsskjermer, eget magasin og offisiell reiseguide på Visit Norway. Vi synliggjør og markedsfører våre medlemmer kontinuerlig i alle våre kanaler. Kun medlemmer kan annonsere i våre brosjyrer, magasin og i våre digitale kanaler – til svært fordelaktige priser.

MEDLEMSOVERSIKTEN

Oppføring med navn og kontaktinformasjon i medlemsoversikten i alle utgaver av magasinet “Ko skjer i Nesbyen”. Magasinet distribueres bredt mot innbyggere, besøkende og hyttefolk i Hallingdal, flere ganger i året.

Se flere fordeler og priser nedenfor:

Fullmedlemskap

 • Gratis temamøter med erfaringutveksling og mingling.
 • Oppslag i medlemsoversikt i magasinet Ko Skjer i Nesbyen (27.000 eksemplarer årlig).
 • Kontaktinformasjon på Visitnesbyen.no.
 • Økt oppmerksomhet i sosiale medier.
 • Deres flyere og brosjyrer på Turistkontoret.
 • Nyhetsbrev med relevante nyheter og informasjon.
 • Synlig medlemsemblem som symboliserer støtte til felleskapet.
 • 30% rabatt på annonsering i våre trykksaker og digitale flater.
 • 30% rabatt på grafiske tjenester, foto og film.
 • Mulighet for kjøp av aksjer i NTN og stemmerett på Generalforsamlingen.

Se prisliste nedenfor

Korttidsmedlem

 • Oppslag i medlemsoversikt i magasinet Ko Skjer i Nesbyen (én utgave, 9.000 eksemplarer).
 • Kontaktinformasjon på Visitnesbyen.no (i medlemsperioden).
 • Økt oppmerksomhet i sosiale medier (én post).
 • Deres flyere og brosjyrer på Turistkontoret (i medlemsperioden).

Kr. 1000 pr.mnd. (maks 2. mnd)

Støttemedlem

 • Oppslag i medlemsoversikt i magasinet Ko Skjer i Nesbyen (én utgave, 9.000 eksemplarer).

Kr. 1000 pr.år

Priser*

Kategori

Bransje

Prosent**

a Overnatting-, aktivitets-,og attraksjonsvirksomheter 0,33%
a Spisesteder og serveringssteder 0,17%
b Handelsvirksomheter 0,11%
c Industrivirksomheter 0,02%
d Bygg-, håndverksvirksomheter, tomteutvikling/eigedomsselskap 0,06%
e Servicevirksomheter, media og privat tjenesteytende næringer (f.eks.transport, taxi, bensin, bilforretning, off.virksomhet) 0,06%
f Vel, lag, foreninger og andre organisasjoner Kr 3.000,-
g Arrangement, pris pr.arrangementsdag Kr 750,-
h Korttidsmedlem (popup/sesongbasert max.2mnd.pr.år) pr.mnd. Kr 1.000,-
i Støttemedlem Kr 1.000,-

*årlig minstesats for kategori a-e: kr 3.850,-

**av netto omsetning siste likningsår

© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.