fbpx
  • Foto: Arne Ole Lindahl

  • Foto: Arne Ole Lindahl

Jobb i Nesbyen

Nesbyen tilbyr arbeid innen nøkkelindustrier som bygg og anlegg, industri, landbruk, skole og barnehage, helsevesen, handel og reiseliv. Nesbyen er en levende kommune med mangfoldige karrieremuligheter. For de som er interessert i jobbmuligheter, oppfordrer vi til å ta initiativ ved direkte å kontakte relevante bedrifter. Dette kan åpne dører til muligheter som ikke er allment kjente. Du kan også klikke på linkene under for å se utlyste stillinger i Nesbyen og nærliggende kommuner.

Nyttige linker

Etablering i Nesbyen

Nesbyen kommunes næringsfond skal brukes til å fremme lønnsomme og konkurransedyktige arbeidsplasser.

Fondet gjelder tiltak hos nye eller eksisterende bedrifter som bidrar til et levende og produktivt lokalsamfunn i Nesbyen. Støtte fra næringsfondet begrenses til tiltak lokalisert i Nesbyen kommune, samt regionale samarbeidstiltak som bidrar til å styrke næringslivet i Nesbyen. Fondet skal nyttes til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i Nesbyen og derved bidrar til å trygge sysselsettingen i Nesbyen kommune. Fondet kan nyttes til å utvikle ny og eksisterende næringsvirksomhet i tilknytning til primærnæringen eller andre næringer.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter eller kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet utover ordinære produksjonstillegg. Tildeling fra fondene kan skje etter søknad om lån eller tilskudd. Det forutsettes at tiltak som søkes finansiert på denne måten tilfredsstiller de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldene retningslinjer og vedtekter for fondene.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner og bedrifter som ønsker nyetablering og/eller videreutvikling av egen bedrift. Les mer på kommunen sider

Ledige næringslokaler

Skue Sparebank

Adresse: Jordeshagen 15 A

Kontaktperson: Geir Hovden, mobil 90 68 23 61

Beskrivelse: Flere kontorer i første etasje med møterom, kjøkken, garderobe m.m. Innendørs og utendørs parkering. Ta kontakt for mer informasjon.

Bli med i felleskapet

Bli medlem av Nesbyen Turist- og Næringsservice (NTN).

NTN er et “nonprofit”-selskap med over lokale 100 medlemsbedrifter. Alle disponible midler skal brukes til markedstiltak, synliggjøring og utvikling av reiselivstilbud, arrangement og aktiviteter som gagner Nesbyen, aksjonær og medlemsbedrifter, innbyggere, hyttefolk og tilreisende. Vi ivaretar Nesbyens interesser i lokale og regionale prosjekter.

Ved å stå samlet i en forening, oppnår næringen større gjennomslagskraft i saker som vedrører enkelte eller samtlige av medlemmene. Det dere investerer i medlemskap, kommer dere selv til gode. Med deres økonomiske bidrag styrker dere selskapets evne til å gjennomføre gode tiltak som markerer Nesbyen stadig tydeligere på kartet. Det gir positive ring-virkninger for hele næringslivet og styrker Nesbyen som en attraktiv reiselivskommune.

Les mer her.

© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.