fbpx
  • Foto: Anna kollhus

  • Foto: Anna Kollhus

Mitt Nesbyen – Lokalpolitikk

Som innbygger i Nesbyen har du mange muligheter til å påvirke hvordan vår kommune utvikler seg. Enten du ønsker å foreslå saker til politisk behandling, delta i åpne spørretimer, være aktiv i politikken, eller melde inn feil og mangler på kommunal eiendom, er det viktig at din stemme blir hørt. Bli med og gjøre Nesbyen til et enda bedre sted å bo!

Minsak.no

Her inne kan du foreslå saker du mener vil gjøre vår kommune eller fylkeskommune bedre.

FiksGataMi

Her kan du som innbygger melde inn saker som f.eks. om hull i veibanen, dårlig strøing, manglende gatelys, brøyting eller saker innenfor renovasjonsområdet.

Åpen spørretime

Visste du at innbyggere i Nesbyen kan sende inn spørsmål som de kan stille i kommunestyremøte?

  • Etter at møteleder har åpnet møtet og før møtet er lovlig satt, avsettes tid til at publikum kan stille spørsmål til kommunestyret.
  • Slike spørsmål skal på forhånd være skriftlig overlevert ordfører med minst to dagers frist og godkjennes av denne.
  • Spørsmålet kan fremmes personlig i kommunestyrets møte eller gjennom ordfører.

Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre (BUK) i Nesbyen fungerer som en viktig plattform for å engasjere barn og ungdom i lokale beslutningsprosesser. Representanter fra skolene samles hver tredje måned for å diskutere og presentere forslag til forbedringer i lokalmiljøet. Disse forslagene behandles gjennom en demokratisk prosess på skolenivå før de tas videre til BUK-møtet. Barn og unge får dermed muligheten til å disponere midler til tiltak som kan forbedre deres nærmiljø. Formålet med BUK er å gi barn og ungdom reell innflytelse, styrke deres engasjement og ansvarsfølelse, samt bidra til en mer inkluderende og helhetlig kommunal planlegging.

Les referatene her

I tillegg til Barn og unges kommunestyre (BUK), har barn og unge i Nesbyen mulighet til å delta i vanlige kommunestyremøter. Kommuneloven gir kommunestyret anledning til å gi ungdomsrepresentanter møte- og talerett, selv om de ikke er valgte medlemmer. Dette gjør det mulig for ungdom å delta aktivt i diskusjoner og fremme sine synspunkter på saker som berører dem. Denne ordningen bidrar til å sikre at ungdommens perspektiver blir hørt i kommunale beslutningsprosesser, og styrker deres engasjement og medvirkning i lokaldemokratiet.

Våre politiske partier 2024

Leder: Adnan Helja
Tlf: 909 98 229
E-post: Adnan.Helja@Nes.hdpolitiker.no
Nettside: www.arbeiderpartiet.no

Leder: Audun Aasheim
Tlf: 905 54 781
E-post: audun.aasheim@nes.hdpolitiker.no

Leder: Kristian Noreng
Tlf: 950 01 543
E-post:  kristian.noreng@nes.hdpolitiker.no
Nettside: www.hoyre.no

Anne Kari Eriksen
Tlf: 982 86 108
E-post: Anne.Kari.Eriksen@Nes.hdpolitiker.no
Nettside: www.senterpartiet.no

Etter at møteleder har åpnet møtet og før møtet er lovlig satt, avsettes tid til at publikum kan stille spørsmål til kommunestyret.

Slike spørsmål skal på forhånd være skriftlig overlevert ordfører med minst to dagers frist og godkjennes av denne.

Spørsmålet kan fremmes personlig i kommunestyrets møte eller gjennom ordfører.

Mer om lokalpolitikken

Liste over de som sitter i kommunestyret finner du her

Hvert kommunestyre sendes på KommuneTV

© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.