fbpx

Nesbyens Idebank

Har du en god idé til hvordan Nesbyen kan bli et bedre sted å bo- og besøke? Her kan du lese andres ideer og sende inn dine egne. Kanskje er det noe i denne listen du har lyst til å gjøre? Da er det bare å gjøre et uttak fra Idébanken!

Realiserte ideer

Her kan du ser ideer som er hentet fra idébanken og satt i gang

Frivilligfestival
0%

Hanna, Solveig, Tor Even, Magnhild, Linda, Per Rune og Anne Marie har hatt flere arbeidsmøter og dato for første Frivilligfestival er satt til 12.06. Nesbyens lag og foreninger vil bli invitert med på dagen for å vise fram hva de driver med. Les invitasjonen her

Bodgate for bedrifter fra Hallingdal på Hallingmarken 2023
0%

Anne Marie, Adnan, og Nils samarbeider om å lage bod-gate med bedrifter fra Hallingdal på Hallingmarken. Her kan bedriftene vise fram sine produkter, tjenester og kanskje rekruttere flere ansatte? De har alt flere påmeldte til gaten.

Tech-verkstedet i Idrettshallen
0%

Kalle, Rune og Adnan har gjort uttak av ideen om E-sport som tilbud for unge! 13.02.23 var det første åpne innspillsmøte, mange dukket opp og arbeidsgruppe ble satt.

Idébank for bo- og blilyst i Nesbyen
0%

Nesbyen Turist- og Næringsservice har gjort uttak av ideen om Idébanken og laget denne siden. Nå er det bare å få delt den med alle slik at flere kan gjøre innskudd og uttak!

Gjør et bankinskudd!

Har du en god idé til hvordan Nesbyen kan bli et bedre sted å bo- og besøke?

Vi ønsker konkrete ideer og tiltak til vår idébank. Nesbyen Turist- og Næringservice har deltatt på mange åpne møter og gjennomført flere spørreundersøkelser, og at vi vet at mange innbyggere ønsker seg følgende:

Bosteder

 • Flere boliger til leie og eie
 • Flere leiligheter til leie og eie
 • Flere tomter til salgs

Infrastruktur

 • Bedre offentlig transport
 • Grønnere transport
 • Flere holdeplasser

Næring

 • Flere næringsarealer og tomter
 • Flere arbeidsplasser
 • Raskere saksgang i kommunen

Sentrumsutvikling

 • Flere butikker
 • Flere møteplasser
 • Lekeplass
 • Liv og røre i bygda
 • Mer aktivitet i sentrum

Slik kan du gjøre et bankinnskudd:

Har du en konkret idé som kan være med på å løse disse fantastiske utfordringene vil vi gjerne høre fra deg! Alle ideer må registreres med fult navn og kontaktinformasjon, men det er mulig å stå som anonym i selve Idébanken.

Hvem som helst kan bruke din idé og har du gjort innskudd i banken, er ideen din åpen for alle. Du har ikke rett på noen form for kompensasjon for ideen din utover stor takk 🙂

 • Idé
 • Busstransport tr fjellet til arrangement, som Kjerringtorget, Halliingmarken, festspillene osv.
 • Ventegarasje for hyttefolket ved togstasjon/YX-stasjonen
 • Zipline over Rukkedøla fra museet til Hajembrua
 • Gude-amfi øverst i museet
 • «Gude»-Paviljong m/Klemmelyktestolper, hengebenker i gammel stil i elveparken
 • Sjakkspill i Elveparken
 • Humlehage ved Gøtt Pøbb
 • Bygge hyggelig Elvepromenade
 • Alle politiske partier skal velge minst ett arrangement der de støtter ett tilbud i løpet av 2023
 • Scooter og Motorsportløyper
 • E-sport (gaming) til de som ikke er interessert i sport og musikk
 • Lys i alle glas i sentrum, bilder på tomme vinduer, vis at du har åpen butikk med lykt/bukk osv. Ta vekk det som dekker for innsyn i din butikk
 • Postkasse på boinesbyen.no «Gi oss en beskjed – eller send oss en idé»
 • Årlig Gjenbruk, bruktmarkeds-dag
 • Bærekraftsmaskott, små skilt og manual til barn
 • Kan Nesbyen Stasjon bli mer attraktiv? Bilder, utstilling?
 • Fiskeaktiviteter med kurs i elva, fiskekonkurranse osv.
 • Sommeråpent bakeri
 • Navn på innsender
 • Busstransport tr fjellet til arrangement, som Kjerringtorget, Halliingmarken, festspillene osv.
 • Ventegarasje for hyttefolket ved togstasjon/YX-stasjonen
 • Zipline over Rukkedøla fra museet til Hajembrua
 • Gude-amfi øverst i museet
 • «Gude»-Paviljong m/Klemmelyktestolper, hengebenker i gammel stil i elveparken
 • Sjakkspill i Elveparken
 • Humlehage ved Gøtt Pøbb
 • Bygge hyggelig Elvepromenade
 • Sigri
 • Scooter og Motorsportløyper
 • E-sport (gaming) til de som ikke er interessert i sport og musikk
 • Wiliam
 • Anna
 • Årlig Gjenbruk, bruktmarkeds-dag
 • Bærekraftsmaskott, små skilt og manual til barn
 • Kan Nesbyen Stasjon bli mer attraktiv? Bilder, utstilling?
 • Fiskeaktiviteter med kurs i elva, fiskekonkurranse osv.
 • Sommeråpent bakeri
 • Når ideen ble tatt opp / sendt inn
 • Nesfjella til sentrum – Åpent møte
 • Nesfjella til sentrum – Åpent møte
 • Nesfjella til sentrum – Åpent møte
 • Nesfjella til sentrum – Åpent møte
 • Nesfjella til sentrum – Åpent møte
 • Nesfjella til sentrum – Åpent møte
 • Nesfjella til sentrum – Åpent møte
 • Nesfjella til sentrum – Åpent møte
 • 25.11.21 – Åpent Bli- og Bolystmøte
 • 25.11.21 – Åpent Bli- og Bolystmøte
 • 25.11.21 – Åpent Bli- og Bolystmøte
 • 25.11.21 – Åpent Bli- og Bolystmøte
 • 25.11.21 – Åpent Bli- og Bolystmøte
 • Årlig Gjenbruk, bruktmarkeds-dag
 • Bærekraftsmaskott, små skilt og manual til barn
 • Kan Nesbyen Stasjon bli mer attraktiv? Bilder, utstilling?
 • Fiskeaktiviteter med kurs i elva, fiskekonkurranse osv.
 • Sommeråpent bakeri

Er det feil i idébanken, mangler det et navn eller vil du ikke at ideen din skal stå her likevel. Det fikser vi! Send epost til info@nesbyen.no

Gjør et uttak!

Har du funnet en god idé i vår idébank? 

Fantastisk! Da kan du når som helst gjøre et uttak. Ideen blir da din og ditt ansvar til å utvikle på den måten du ønsker.  Alle uttak registreres med framdrift på disse nettsidene, slik at folk kan holde følge med ideene som blir realisert! Uttak må registreres med fullt navn og kontaktinformasjon for å godkjennes.

© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.