• Foto: Lars Storheim

  • Foto: Lars Storheim

Bærekraftige bedrifter

Nesbyen har som mål å bli sertifisert som Bærekraftig Reisemål innen 2023.

Nesbyen Turist- og Næringsservice AS har tatt et prosjektansvar på vegen mot et bærekraftig Nesbyen, i samarbeid med Innovasjon Norge og Regionrådet i Hallingdal. Vi samarbeider med andre Hallingdal-kommuner, og jobber for å motivere flest mulig av våre lokale bedrifter til å tenke bærekraftig.
Å jobbe for et bærekraftig reiseliv innebærer at man tar vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og lokalsamfunn – og næringens lokale, økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv.  

På denne siden finner du bedrifter i Nesbyen som allerede har miljøsertifisert seg og er med på å løfte Nesbyen til å bli et bærekraftig reisemål og samfunn. Les mer om Bærekraftig Reisemål her.

© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.