fbpx
  • Foto: Lars Storheim

  • Foto: Lars Storheim

Nesbyen Turist- og Nærings- service AS (NTN) leder arbeidet med å skaffe Nesbyen tittelen Bærekraftig Reisemål.

Merkeordningen, som eies av Innovasjon Norge, er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. Det er mange steg på vegen mot sertifisering. 104 indikatorer skal dokumenteres, blant annet at reisemålet følger FNs bærekraftmål. Nesbyen samarbeider med Gol, Hemsedal og Ål mot å bli sertifisert i 2023.

Sertifiseringen gis til reisemål med et ekstra fokus på blant annet miljøet, omgivelsene, sin særegne kultur og lokale mattradisjoner.

Å jobbe for et bærekraftig reiseliv innebærer at man tar vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov.

Stadig flere velger reisemål basert på verdiene dette merket står for.

Et av kriteriene er at flest mulig lokale bedrifter følger strenge regler og retningslinjer for produksjon og håndtering av avfall, energiforbruk, transport, krav til underleverandører og bruk av kjemikalier. Bedriftene må bevise dette og oppnå offisielle miljøsertifiseringer.

Det finnes en rekke ulike sertifiseringer, blant andre Miljø- fyrtårn, Svanen, Norsk Økoturisme, ISO 14001 og Green Key. Overordnet samles disse under merket «Gresstusten». NTN er selv Miljøfyrtårn.

Noen bedrifter i Nesbyen er allerede miljø- sertifisert, mens flere er i prosessen med å bli det. Dette hjelper Nesbyen på vegen mot å bli et Bærekraftig Reisemål.

På denne siden finner du bedrifter i Nesbyen som allerede har miljøsertifisert seg og er med på å løfte Nesbyen til å bli et bærekraftig reisemål og samfunn. Les mer om Bærekraftig Reisemål her.

Det finnes en rekke ulike sertifiseringer, blant andre Miljøfyrtårn, Svanen, Norsk Økoturisme, ISO 14001 og Green Key. Overordnet samles disse under merket «Gresstusten». NTN er selv Miljøfyrtårn.

Oppdatering om arbeidet med Bærekraftig Reisemål i Nesbyen:

  • Foto: Anna Kollhus

  • Foto: Anna Kollhus

Bærekraftig Reisemål – Vi er i gang!

Nesbyen har fått godkjent første fase i arbeidet mot å bli kvalifisert for merket Bærekraftig Reisemål.

Arbeidet med Bærekraftig Reisemål i Nesbyen og Hallingdal er nå svært godt i gang. Vi har fått godkjent fase 1 av prosjektet og er veldig klare for å starte fase 2. Fase 1 har handlet om å forankre arbeidet politisk og på reisemålet. Dette er gjort gjennom informasjon på næringspizza, reiselivsmøter, i møte med hyttefolket, i møte med næringsutviklerne i Hallingdal, i Regionrådsmøter og i møter med kommunen. Altså en bred involvering.

Vi har også utviklet en handlingsplan der reiseliv, næringsliv, kommune og andre har vært med å gi innspill til planen. Planen er vedtatt av styret i destinasjonsselskapet og i kommunestyret. Tiltakene i handlingsplanen skal vi nå jobbe videre med i fase 2 av prosjektet, i tillegg til en rekke kriterier og indikatorer som må svares ut for å bli godkjent til merket Bærekraftig Reisemål. Merket er et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet.

Vi gleder oss til oppstart av fase 2 og ser frem til å jobbe videre med å utvikle Nesbyen og Hallingdal til et Bærekraftig Reisemål. Dersom det er spørsmål til prosjektet ta kontakt med Anna Kollhus, tlf; 90501895, e-post; info@nesbyen.no eller hovedprosjektleder for Hallingdal, Linda Dalene Bjerke, tlf; 950 50 826, e-post; linda@hallingdal.no

Hva er Bærekraftig Reisemål?

Dersom du velger å reise til et bærekraftig reisemål, bidrar du til å ta vare på vår historiske og kulturelle arv samtidig som du støtter opp om lokalsamfunn, tradisjoner, natur og miljø. Du ønskes varmt velkommen av stedets vertskap, som også gjerne serverer deg lokal mat som er høstet, produsert og tilberedt i nærområdet.

Merket betyr imidlertid ikke at et reisemål er 100 prosent bærekraftig på alle områder, men at de er i en langsiktig prosess. Reisemålene evalueres hvert tredje år.

Les mer om Bærekraftig Reisemål på VisitNorway.no

© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.