fbpx
 • Turgåere og syklister på stien HallingSpranget.
  Foto: Lars Storheim

 • Turgåere og syklister på stien HallingSpranget.
  Foto: Lars Storheim

Stivettreglene

Det å ha flotte stier å sykle på er ikke en rettighet, men et privilegium. Tenk over hvordan du kan ta vare på stiene du ferdes langs og husk også at du deler stiene med ikke-syklister.

NOTS (Norsk Organisasjon for Terrengsykling ) har laget stivettreglene.

 1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
 2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
 3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig
  langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
 4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
 5. Ikke lag nye spor, dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
 6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
 7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
 8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
 9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
 10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Husk allemannspliktene på sykkeltur

Når du nyter naturen på sykkel, husk å:

 • ta med deg søppelet ditt hjem
 • bruke offentlige toaletter der det er tilgjengelig, om ikke grave ned eller på annen måte sørge for at det ikke er til sjenanse for andre
 • ikke sykle i sårbart terreng (mye, tørrberg m.m.), siden høyfjellsnaturen er spesielt utsatt for terrengslitasje
 • bruke stier som tåler sykling
 • unngå å sykle på de mest brukte turstiene for ferdsel til fots
 • sykle med en fart som respekterer de andre som bruker samme sti
 • ikke forstyrre husdyr på beite eller vilt. Lukk grinder etter deg

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter.

Allemannspliktene gjelder alle som ferdes i naturen. Du har for
eksempel et ansvar for å ta hensyn til andre, og for å rydde og plukke
opp søppel etter deg. Slik blir det hyggeligere for alle å komme tilbake til et sted.

Om ferdselskultur sier friluftsloven:

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor skal

 • opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
 • ikke påføre miljøet skade
 • ikke etterlate seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen
© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.