fbpx

Dette er BO i NESBYEN

BOiNESBYEN er et 3-års prosjektet, hvor Nesbyen Turist- og Næringsservice samarbeider med Nesbyen Kommune for å øke trivsel blant innbyggere og redusere fraflytting.

Prosjektet er finansiert av Nesbyen kommune og Skue Sparebank


Her kan du lese mer prosjektplanen og få enkel oversikt over våre hovemål, delmål og aktiviteter.

Våre mål

Hovedmålet med prosjektet er å øke trivsel hos innbyggerne og redusere fraflytting.
Alle tiltak må forankres bredt i kommunen, for å sikre fremtidig drift etter prosjektperioden.

Delmål 1

  • Øke attraktivitet og omdømme til Nesbyen og få folk til å ønske å bli boende i kommunen.
  • Skape engasjement og tilhørighet hos nye og nåværende innbyggere gjennom samarbeid mellom kommune, frivillighet, næringsliv og innbyggere, som jobber sammen om økt trivsel og samhold.

Delmål 2

  • Øke informasjon og bedre kommunikasjon til innbyggere og nye interessenter i kommunen.

Delmål 3

  • Øke kunnskap om bolystarbeidet blant egne innbyggere, lokalt næringsliv, frivillighet og hos kommunene i Hallingdal.
© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.