fbpx
  • Nes kirke
    Foto: Lars Storheim

  • Nes kirke
    Foto: Lars Storheim

Kirker i Nesbyen

I Nesbyen kan du besøke «Hallingdalsdomen», den største kirka i Hallingdal. Du kan også se grunnmuren etter stavkirken fra 1200-tallet.

Nes kapell

Kapellet er en korskirke som ble oppført i 1953–54 og gravkapellet på Nes kirkegård. Kapellet ble bygget som en etterligning av den lokale stavkirken, som ble revet nesten hundre år tidligere.

Nes kirke

Nes kirke ble bygget i 1862, fordi den gamle stavkirka i Møllevegen var for liten og i dårlig forfatning. Kirken ble tegnet i nygotisk arkitektur av arkitekt Georg Bull (bror til fiolinisten Ole Bull og arkitekten bak øst- og vestbanestasjonene i Oslo). Den nye kirken ble den største i Hallingdal, og på folkemunne omtalt som «Hallingdalsdomen»!

Alterbilde fra den gamle stavkirken ble flyttet hit. Orgelet kom på plass i 1869. Kirken fikk nytt alterbilde i 1889 malt av kunstneren Axel Ender. Dette arbeidet var en gave fra Mathilde Tandberg. Det var uenighet i bygda om den nye kirken skulle bygges i stein eller tre. Tre ble til slutt valgt fordi det var billigst, men det var allerede kjørt fram en mengde byggestein på tomta. Disse ble da brukt til å bygge det imponerende steingjerdet som du ser rundt kirkegården.

Stavkirken i Nes

Nes stavkirke var en stavkirkeNesbyen. Den ble revet i 1864, to år etter at dagens Nes kirke ble innviet. Stavkirken lå ca. 500 meter nordvest for dagens kirke, og tuften er fortsatt synlig. Et skilt på stedet daterer kirken til 1200-tallet.

Det har vært minst én tidligere kirke på stedet, for i et brannlag som dekker store deler av tuften, er det funnet brannskadede grunnmurer. Det er også funnet graver som ut fra sin orientering åpenbart er eldre enn dette, men det er ikke funnet sikre spor etter en enda eldre kirke. Den nedbrente trekirken skal ha vært ca. 8,8 meter lang. Disse funnene er fra en utgravning i 1965 da stavkirketuften ble avdekket og konservert.

Stavkirken som ble revet i 1864, ble målt opp av Hans Gude i 1850 og Georg Bull i 1855 og er dermed bedre kjent enn mange andre stavkirker som led samme skjebne. Stavkirken var opprinnelig en langkirke som etterhvert fikk apsis i koret, og den ble på andre halvdel av 1700-tallet utvidet med laftede korsarmer samt våpenhus i vest og sakristi i øst.

Fra stavkirken er det bevart bygningsdeler og dekorerte detaljer en rekke steder, blant annet i Kulturhistorisk museum og på Hallingdal Museum. Altertavlen og døpefonten fra stavkirken ble overført til den nye kirken. Altertavlen er siden avløst av en ny, men bildet, som viser korsfestelsen, finnes fortsatt i kirken. Døpefontens kum (av kleberstein) er i bruk den dag i dag og har fått en ny sokkel.

På den gamle kirkegården står et menighetshus som later til å være i relativt dårlig stand, og det finnes fortsatt enkelte gravminner på stedet.

På kirkegården ved dagens Nes kirke ble det i 1953–54 oppført et gravkapell inspirert av den gamle stavkirken.

Kilde: Wikipedia

Vil du gjenopplev Nes stavkirke i 3D?

Trykk her for å finne ut hvordan.

Nes fjellkirke

Nes fjellkirke ligger ved Grønhovd i Nes Nordmark, rundt 1000 meter over havet. Kirken sto ferdig i 1994.

Det hadde vært ønske om en fjellkirke i Nes Nordmark siden 1950-tallet. På begynnelsen av 1990-tallet ble det nedsatt en fjellkirkekomité i samarbeid med Nes kirkelige fellesråd. Sverre Hagen byggeleder. Firmaet Sandbekk og Kvannefoss stod for samordning og byggearbeidet.

Foruten kirkerom finnes bl.a. overnattingsmuligheter i 1. etasje og peisestue og kjøkken i 2. etasje. Kirken benyttes også til vielser og gudstjenester.

© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.