fbpx

Vil dere være med å dekorere Nesbyen?

Vi søker barn og unge, gjerne som gruppe gjennom lag- og foreninger, eller skoleklasse, som vil være med å designe nye fotgjengeroverganger i Nesbyen sentrum.

Hva passer i Jordeshagen og hvordan bør det se ut i Lakkergata? Hva er riktig design for Gamle Nes? Slå dere løs med kreative, smarte, vakre eller morsomme forslag. Forslagene leveres til Bolystgruppa på Frivilligfestivalen eller på info@nesbyen.no innen 12.06.24.

Slik er reglene

1. Deltakerkriterier:
– Konkurransen er åpen for barn og unge, enten som individuelle deltakere eller som grupper gjennom lag- og foreninger, eller skoleklasser.
– Deltakerne må bo eller være tilknyttet Nesbyen kommune.

2. Designkrav:
– Designene skal være egne originalverk og ikke plagiat eller kopiering av eksisterende kunstverk.
– Designene skal være egnet for fotgjengeroverganger og skal ha en visuell appell som er trygg og tydelig for fotgjengere og sjåfører.
– Designene skal være passende for den spesifikke plasseringen som er angitt (Jordeshagen, Lakkergata, Gamle Nes).

3. Plassering:
– Deltakerne kan foreslå egne plasseringer for fotgjengerovergangene, i tillegg til de stedene som allerede er markert.
– Vi kan kun male egne fotgjengeroverganger i 30-soner i sentrum der det ikke er satt opp blå skilt
– Endelig plassering for designene vil bli bestemt av bolystgruppa etter en gjennomgang av innsendte bidrag.

4. Teknikk og materialer:
– Deltakerne kan bruke ulike teknikker og materialer for å lage designene, for eksempel maling, kritt, fargeblyanter eller digitale illustrasjoner.
– Designene må være laget slik at de er holdbare og kan motstå slitasje og værforhold over tid.

5. Innsending av bidrag:
– Forslagene skal leveres til Bolystgruppa på Frivilligfestivalen eller sendes på e-post til info@nesbyen.no.
– Fristen for innsending av bidrag er 12. juni 2023.

6. Utvelgelse og kunngjøring av vinnere:
– Bolystgruppa vil gjennomgå alle innsendte bidrag og velge ut de designene som vil bli tatt i bruk.
– Antallet design som tas i bruk og den endelige plasseringen vil bli kunngjort etter at vurderingsprosessen er fullført.

7. Inspirasjon:
– Deltakerne oppfordres til å søke etter inspirasjon ved å gjøre et Google-søk på bilder med teksten «pedestrian crossing art». Det finnes mange inspirerende eksempler å hente fra denne søkefrasen.

© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.