Finn aktiviteter:

Bestill overnatting:

  • NORGES FLOTTESTE SYKKELOPPLEVELSE

  • NORGES FLOTTESTE SYKKELOPPLEVELSE

Nå kan du være med på å realisere den spektakulære stien mellom Nesfjella (Syningen) og Nesbyen sentrum.

Som næringsdrivende, hytteeier, innbygger og/eller representant for frivillige organisasjoner og lag, inviteres du til å være ambassadør for, og til å kjøpe et eller flere Andelsbrev for å sikre finansieringen av prosjektet.

Les mer og kjøp en eller flere andeler på: www.sykkelopplevelse.no

Om Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse

Stiftelsen har som formål å opprette og drifte en tursti for allmenn bruk fra Syningen til sentrum av Nesbyen.

Nå kan du være med på å realisere den spektakulære stien mellom Nesfjella (Syningen) og Nesbyen sentrum. Prosjektet består av en 15 km lang ny sykkelsti. Stien skal være et tilbud både til organisert og egenorganisert idrett, herunder til bruk for familier på tur osv. Stien kan i praksis brukes begge veier av både gående og syklende.

Denne nye stien starter på Syningen 1100 moh., og slynger seg ned forbi spektakulære utsiktspunkter over Nesbyen og Hallingdal. Den går i en meget flott natur preget av mye gammelskog som er artsrik innen både flora og fauna ned til sentrum. Stien vil tilgjengelig gjøre et fantastisk område for langt flere, som nå kun er forbeholdt de aller sprekeste og ivrigste.

Den øvre del av stien er ca 4 km og ligger for det meste på rundt 1000 moh og har en sjelden utsikt i alle himmelretninger. De neste par km går i blanding mellom snaufjell og skog, og kommer ut til flere helt spesielle utsiktspunkter rett ned i Hallingdalen på veien nedover. Stien krysser etter hvert dagens merkede tursti opp til Beia. Her er en igjen ute på flere spektakulære utsiktspunkter rett over Nesbyen med åpen skog, fjellrygger kledd i reinmose og rikelig plass til å raste og nyte en fantastisk natur. Stien er planlagt å komme ned ved Storetoppen og «Kærsjin» og inn ved på Nesbyen idrettshall uten å måtte krysse Rykkedalsvegen.

Stien kommer i direkte forlengelse av det familietilbudet for sykkel og tur, som nå bygges mellom Nystølen, Bøgaset og Tverrlia/Natten, og vil fremstå som en ny nasjonal attraksjon for Nesbyen og Hallingdal.

Det er grunnleggende i prosjektet at dagens stitilbud til Beia, skal sammen med den nye stien, gjøre at syklende og gående godt vil forenes i dette flotte turområdet.
I det nye tilbudet skal litte en egen buss med sykkelvogn, som går alle helger og om sommeren og i høstferien på faste tidspunkt, fra Nesbyen sentrum og til Syningen, Bøgaset eller Nystølen. Dette familietilbudet skal kunne bestilles gjennom sentralt bookingsystem for alle produkter i kommunen. Bussen skal symbolisere at Nesfjella og Nesbyen knyttes sammen.

Busstilbudet, som også vil engasjere et årsverk, skal søkes brukt hele året for å ta ”Nesfjella til sentrum” på alvor.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse, c/o Sparebank 1 Regnskapshuset ValHall AS, Halandvegen 3, Nesbyen

Epost: post@sykkelopplevelse.no

© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.