fbpx
  • Foto: Lars Storheim

  • Foto: Lars Storheim

Omvisning: Gamle Nes

Gamle Nes i Nesbyen gir deg spennende opplevelser av dalens historie fra 1300-tallet og fram til i dag.

I sommerhalvåret tilbys det jevnlig guidet fottur gjennom Gamle Nes. Våre kunnskapsrike guider tar deg med på en vandring gjennom den eldste delen av Nes. Her får du spennende historier om dette interessante området og skildringer av hvordan livet var for de som levde her. Turen tar ca. 1 time. For grupper kan det organiseres guidede turer utenom oppsatte datoer. Ta kontakt med info@nesbyen.no.

På nettsiden www.gamlenes.no kan du lese historien om hvert enkelt hus, gård eller sted i Gamle Nes. Turen blir ekstra interessant dersom du har med deg gratisbrosjyren om Nesbyen Historiske Opplevelse som inneholder en guide til Gamle Nes. Brosjyren finner på Turistkontoret eller den kan lastes ned her.

Området som i dag kalles Gamle Nes er et relativt stort område som hovedsaklig utgjør den vestre delen av Nesbyen Sentrum. Området fremstår i dag som et vakkert område med gammel bebyggelse og gårdsanlegg med jorder og lykkjer i mellom. Gamle Nes har den eldste bebyggelsen på nes-flata og danner et unikt miljø med en landsbystruktur som ligger plassert i midten med kulturlandskapet rundt, der den gamle teigblandingen fremdeles er synlig.

Nesbyen var tidligere administrasjonssentrum og bosted for embetsmenn i Hallingdal. Her finnes en rekke staselige bygninger som viser en helt annen kultur enn den som kommer til uttrykk i de mer beskjedne hallingstuene, som også finnes i samme område. Her kan man se Hallingdals første fortau, eller «trottoir» som de kalte det den gangen. Her bodde prest, sorenskriver og lensmann, og her kom også Hallingdals første butikk.

Gamle Nes omfatter i hovedsak bebyggelsen i Nesbyen fra før 1900. Geografisk strekker området seg fra Hallingdal Museum, langs rukkedalselva til Hallingdalselva og Alfarvegen i sentrum av Nesbyen. Gamle Nes består også av enkeltstående gammel bebyggelse utenfor dette området, for eksempel; Kirken, Hagaled, Stasjonsbygningen og Mortensløkka fengsel.

Dykk dypere ned i historien:

For deg som vil finne ut mer om gamlebyen i Hallingdal anbefales:

© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.