Finn aktiviteter:

Bestill overnatting:

 • SYKKELUTVIKLING

 • SYKKEL- UTVIKLING

For å tåle stadig flere syklister i terrenget vårt, må Nesbyen gjøre en omfattende jobb med stiene.

Nesbyen har allerede blitt en kjent destinasjon for terrengsyklister. Flere spennende stier er på gang og store prosjekter ligger på tegnebrettet, deriblant stien fra Nesfjella til sentrum. Prosjektet kalles «Terrengsykkeldestinasjonen Nesbyen».

Bakgrunn

Nesbyen Turist-og Næringsservice AS har vært medeier i Tråkk’n’Roll Hallingdal siden 2015 og det har i mange år vært lagt ned utallige dugnadstimer av syklister og Trailhead Nesbyen. Nes kommune og våre politikere har avsatt midler på hele 1,8mill., noe som har bidratt til at vi allerede er godt i gang med å utvikle Nesbyen som en Terrengsykkeldestinasjon.

Vi tok et stort steg i høst med åpningen av den familievennlige sykkelrunden ”Trytetrøkket” ved Trytetjern. Sparebankstiftelsen Hallingdal og Valdres hadde stor tro på utviklingen, og bidro med kr 620.000,- til prosjektet, under forutsetning av at næringslivet i Nes bidrar. Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 300.000,- og det vil også i tillegg bli søkt om spillemidler.

For å kunne beholde bevilgningene, trenger vi nå hjelp fra næringen.

Hvordan kan du støtte?

For hver kr 100,- som blir gitt, bidrar du til én meter sykkelsti.
Som gullfadder og sølvfadder blir ditt navn/logo og antall faddermeter oppført på en tavle på Utsikten Nes Østside, samt ført opp som fadder på nesbyen.no.

Som GULLfadder er du fadder til over 100 m á kr 100,- (kr 10.000,- og oppover)

Som SØLVfadder er du fadder til 50-99 m à kr 100,- (kr 5.000,- til kr 9.900,-)

Som BRONSEfadder (kun privatpersoner) fadder til 10-49 m á kr 100,- (kr 1.000,- til kr 4.900,-), og ditt navn med antall meter blir oppført som Bronsefadder på nesbyen.no

Alle får tilsendt fadderbevis.

Bidrag innbetales til konto 2351.72.34214, Skue Sparebank, mrk.prosjekt 607 og ditt navn/bedrift, eller Vipps ditt bidrag til 35402 (for de som behøver bilag så finner du giro her)

Hva skal gjøres?

 • Bygging av stien ”Traversen”, en trygg og bærekraftig sykkelsti på 3300m, fra Utsikten vest for Trytetjern ned til Vassfarvegen, spesialtilpasset for terrengsyklister.
 • Videre opprustning av eksisterende stier og bygging av nye stier i tråd med vår Masterplan, som er profesjonelt utarbeidet spesielt for Terrengsykkeldestinasjonen Nesbyen.
 • Tilrettelegging for å unngå konflikt mellom gående og syklister

Både handel og næring i Nes drar direkte eller indirekte nytte av denne utviklingen. Med denne fadderordningen, bidrar du til en framtidsrettet terrengsykkelutvikling i Nes.

Tusen takk for din støtte:

Bidra til ennå bedre sykkelstier i Nesbyen
Sett over valgfritt beløp til Vippsnr 35402
Så havner navnet ditt på listen nedenfor

 • Ragnhild Ribe
 • Torunn Bekkeseth
 • Laurits og Åsmund Østenfor Myre
 • Sidsel Østenfor Jensen
 • Tore Haraldset
 • Einar Hanserud
 • Asle Smestad
 • Janne Forsberg Noreng
 • Espen Sollien
 • Simen Nordeng Johannessen
 • Rolf Tore Westby
 • Øystein Fjørtoft Lindquist
 • Rune Karlsrud
 • Henrik Bergman Nørbech
 • Jon-Christer Sogsrud
 • Einar Gotaas
 • Sondre Nygård Annestad
 • Rune Karlsrud
 • Knut Erik Bakketun Haugen (og VOID-gjengen)
 • Geir Atle Johansen
 • Bjørn Anders Gislerud
 • Elisabeth Ingeborg Stavn
 • Jostein Sanderlien Hole
 • Mona Borgund Mathinsen
 • Per Rukke
 • Øystein Djønne
 • Tore Sveen
 • Øyvind Sætra
 • Magnus Slinger Sørli
 • Are Salomonsen
 • Hanne Holmstrøm Karlsen
 • Lars Jørgensen Tveito
 • Hilde Sangesland Strædet
 • Gerd Haga Svantesvold
 • Lars Mathias Stoltenberg
 • Lars Skåre Storheim
 • Ola Tore Ranes
 • Sondre Arneberg
 • Martin Gulsrud
 • Jon-Gunnar Fredriksen
 • Øystein Lothe Mehammer

© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.