fbpx
  • Foto: Paul Lockhart

  • Foto: Paul Lockhart

Takk for støtten!

Her ser du private Vipps-bidrag til stisykling i Nesbyen.

Vedlikehold av et godt sykkeltilbud koster. Har du hatt en fin sykkeldag i Nesbyen og ønsker å gi et lite bidrag tilbake? Alle bidrag til Vippsnr. 35402, små og store, går uavkortet til gode tiltak for stisyklister i Nesbyen, f.eks. vedlikehold av eksisterende stier og servicetilbud, trykking av gratis sykkelkart, skilt og informasjonstavler osv. Midlene samles inn og koordineres av Nesbyen Turist- og Næringsservice. Nedenfor er en liste over alle som har Vippset over et bidrag siden 2018. I tillegg har mange bedrifter og privatpersoner støttet stien HallingSpranget. Listen er oppdatert 17.01.2023.

Alrek
Pål Eirik Henriksen
Alu
Tore Borchgrevink
Ambjørndalen Marius André
Andreassen Petter Isegran
Anfinset Ingjerd Almås
Arneberg Sondre
Aronsen Johan Anda
Askautrud Trond
Aspen Marianne
Aunevik Erlend
Bakke Harald Opshaug
Berg Henrik Bjarne
Bergan Kittil Bjørnerud
Bergflødt
Thomas Lindseth
Bjerke
Annett Kristin Poppe
Bjørkøy
Dagrun Marie Sæther
Bleivik Stein
Blekeli Nils Iversen
Blekeli Nils Iversen
Bolme
Jorunn Siv Førde
Borgund Mona
Borlaug Martin Bidne
Bøyum Vegard Voll
Christiansen Lise Føsund
Dahl Jostein Bowen
Dalegården Jan
Djønne Øystein
Dybvik Per Einar
Dypedokk Ann Juanita
Elsås Trond Magne
Engen Tor Marius
Engø Stian
Espegard Ole Sander
Espeland
Fredrik Sebastian
Evensen Christian
Farbu Nina Ramdal
Flatland Truls
Frankrig Erlend
Fredriksen Jon-Gunnar
Furulund Jens-Erik
Gabrielsen
Gregers Barman
Gewelt Terje
Gislerud Bjørn Anders
Gjerde Sverre
Gladheim Gry Bystøl
Gleditsch Gøril
Gleditsch Kristoffer
Glesnes Martin Skjoldal
Gotaas Einar
Grønvold Frode
Gulbrandsen Lars Frantz
Gulbrandsen Atle
Gulbrandsen Eirik Granseth
Gulbrandsen Lars Frantz
Gulsrud Martin
Gunleiksrud
Kjersti Helene Ludvigsen
Hagenes Joakim Aganbi
Hanssen Geir
Haraldset Tore
Hatteland
Birgitte Raanaas
Hatteland Knut Raanaas
Hauff
Lars Stenvågnes
Haug Lars Tore
Haug Ivar Johan
Haugen
Knut Erik Bakketun
Haugnes Øyvind
Heggelund Geir
Helja Adnan
Hille-Walle Jon Fredrik
Hjelseng Rune Sverre
Hole
Jostein Sanderlien
Holm-Nordhagen Steinar
Holmelid Niklas Hein
Huse Tor Helge
Husvåg Sondre
Hægland Even
Høge Nicolai
Højmark Jan Christoffer
Haaland Harald
Hånes Eirik Lind
Håvardsrud Kari
Ingjær Even Atarodiyan
Isaksen Kjetil Kiledal
Isaksen Trygve
Jansen Tom Aage
Jervell
Halvard Haraldseth
Johannessen Simen Nordgren
Johansen Geir Atle
Johansen Henrik Bergman
Johansson Stefan Gustav
Johnsen Kjetil Ståle
Johnson Nils Henrik
Jorde Sverre Peter
Jordet Jo
Julsen Thomas
Karlsen
Hanne Holmstrøm
Karlsrud Rune
Karp Anne-Marit
Kasin Elin Moe
Kay Jeanett
Kimsås Andreas
Kjæmperud Christian
Knutsen Lars Henrik
Knutsen Tove Taranger
Kollhus Marit Kristin
Kravik Tone Mathilde
Kvande Bjørn Jarle
Lagergren Madeleine Karin
Langfeldt Terje Alexander
Langtangen Amund
Larsen Tor Henrik
Larsen Bjørn Inge
Larsen Bjørn
Leirvåg Mikal
Lemme Astrid
Leppänen Olli
Lian Geir Erik
Lilleheier Torbjørn
Lilleheil Jarl Eirik Vilnes
Lindquist Øystein Fjørtoft
Lorentsen Ingfrid Samset
Lund Espen
Lytskjold Jon
Løken Øyvind
Løken Øyvind
Magnhildøen Anita
Mameghani Saman
Marcussen Emil Sebastian
Martinsson Joakim
Mauseth Kai Magne
Mehammer Øystein Lothe
Meistad Glenn
Melheim Kjetil
Messelt Ola Thorbjørn
Moe Ina Charlotte
Mustad Ole Alexander
Myhre Mona Øverby
Myking Knut
Myrvang Trond Helge
Mørk Amund
Neerland Eirik Degnes
Nepstad Raymond
Nordal Kim Eirik
Nordal
Per Gunnar Svenkerud
Nordli
Liv Victoria Korsnes
Nøst-Hegge Morten
Olafsen Geir
Olaussen Thor Arne
Olesen Niels Martin
Olin Knut
Olsen
Kim Fredrik Bråthen
Oreman Anna Maria
Pedersen
Christian Bergland
Pedersen
Trond Iver Røste
Pihlainen Mariia Hannele
Prestegård Anne Lene Giil
Ranes Ola Tore
Rasmussen Thomas
Refvik Gerd Aida
Revheim Øyvind
Rosendal Nils Erlend
Rosvold Ingvar Andreas
Rukke Per
Rusdal Tone
Rustad Kari Bauer
Salomonsen Are
Samuelsen Kjetil Magne
Sannes
Bengt Ove Elnan
Sichelschmidt
Georg Sebastian
Skjegstad Annar
Skodje
Linda Kristin Offner
Skoe Geir Håvard
Skogdal Trond Westheim
Skogsrud Jon-Christer
Skrede Emil Langlie
Slettebø Anders Ekkje
Sleveland Carina Bogen
Sløgedal Erling
Smestad Cecilie Vaagen
Solbakken Rune
Solhaug Åsmund
Solheim Kaja
Solli Espen
Sollien Espen
Sponland Vivi Margrethe
Stavn
Elisabet Ingeborg
Stoltenberg Lars Mathias
Storhaug Endre Anton
Storheim Lars Skåre
Strand Simen Øen
Strandbråten Morten
Strandhagen Stig Carlson
Strædet
Hilde Sangesland
Strømme Anja
Sukka Ole Terje
Svantesvold Gerd Haga
Sveen Tore
Sælid John Anders
Sætra Øyvind
Sølvberg Rune
Sørdal Marius
Sørli Magnus Slinger
Søvik Yngve
Tandberg Andreas
Thoen Åshild Woxen
Tolloczko
Philip Christopher
Trønnes Otto
Turku Andreas Johan
Tveito Lars Jørgensen
Tveter Espen
Ugelstad Rolf Christian
Urkedal Pål
Velsand Paul
Veslegard Tor
Vestli Knut Ivar
Vethe
Åshild Abrahamsen
Viken Rune Frank
Volden Bjørn Ola Sveen
Volden Hein
Vormestrand Kjell
Wersland Sigurd Byrkjedal
Westby Rolf Tore
Winther Miles Mason
Zengler Julian
Øvretveit
Joachim Fanebust
Øye Ragnar
Øye Anders Miltvedt
Åkvik Arne
Aamodt Kjell Andreas
Aannestad Sondre Nygård
Aarønæs Maja Stade

© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.