• Foto: Paul Lockhart

  • Foto: Paul Lockhart

Stiutvikling og støtte

Det bygges stadig nye sykkelstier i Nesbyen. Her gir vi deg en oversikt over prosjektene som er utført og hvilke nye stier du kan se frem til.

Nesbyen er en velkjent destinasjon blant ihuga terrengsyklister. De siste årene er det jobbet mye for å tilrettelegge sykkelstier for et bredere publikum. Målet er at også barn og nybegynnere skal ha gode og morsomme stier – og Nesbyen er allerede et godt stykke på veg.

Trytetjern er de siste årene blitt et fullverdig stisenter. De minste syklistene kan nå glede seg over den familievennlige sykkelstien «Trytetrøkket» – en grønngradert (enkel) og morsom rundløype ved idylliske Trytetern. Nabostien «Blåbærtrøkket» (middels) er ett hakk mer krevende, en blågradert (middels) sti med doseringer og hopp.  I sørenden av Trytetjern ligger den mest krevende av de tre rundløypene. Rødgraderte «Tyttebærtrøkket» (krevende) setter større krav til både sykkelferdigheter og beinstyrke. Her finner du store doseringer, hopp og klatrecrux. I sum danner disse rundløypene en glimrende øvingsarena for de fleste ferdighetsnivå.

På vestsiden av Nesbyen sentrum finner du blågradrerte Storetoppstien (middels). Denne stien inngår i den kommende sykkelattraksjonen «HallingSpranget«, en spekatakulær tur- og sykkelsti som mangler sidestykke i Norden! Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse står bak denne stien, som etter planen forventes å være ferdig høsten 2021. Hele stien vil bli nærmere 15 km lang, og med en høydeforskjell på mer enn 900 meter. Stien vil knytte sammen det eksisterende stinettverket på Nesfjellet med Nesbyen sentrum og vil ha blå gradering (middels krevende).

Tradisjonelt er det naturlige stier med røtter, steiner og tekniske hindringer som har kjennetegnet syklingen i Nesbyen, men i 2019 åpnet flytstien Den Ravinde etter flere års bygging. Dette er kanskje landets mest spektakulære maskinbygde sykkelsti, og er blitt svært populær på kort tid. Den øverste halvdelen (over Midtlivegen) er gradert rød (krevende), mens den nedre delen er gradert blå (middels krevende). Nesbyen kommunen har merket, fører tilsyn med og vedlikeholder utvalgte stier i Østsida i Nesbyen.

På Nesfjellet er det de siste årene blitt bygget en rekke sykkelstier. Flere av disse stiene inngår i den 14 km lange rundturen «Nesfjellet rundt» med blå gradering. Fra toppen av Nesfjellet Alpinsenter kan man sykle den flotte stien fra Syninglia til Tverrlia og deretter Tverrlia til Bøgahaugen. Begge disse stiene er blågradert og er godt tilrettelagt for syklende med jevnt underlag og jevn bratthet.

I tillegg fortsetter en videre opprustning av eksisterende stier og bygging av nye stier i tråd med vår Masterplan, som er profesjonelt utarbeidet spesielt for terrengsykkeldestinasjonen Nesbyen. Det siste punktet på denne listen er nå en blågradert (middels) flytsti ned Østsida fra Utsikten, som skal knyttes sammen med den nederste delen av Den Ravinde. Det jobbes også med bedre tilrettelegging for å unngå konflikt mellom gående og syklister.

Hvordan kan du støtte?

For hver kr 100,- som blir gitt, bidrar du til én meter sykkelsti.

Som GULLfadder er du fadder til over 100 m á kr 100,- (kr 10.000,- og oppover)

Som SØLVfadder er du fadder til 50-99 m à kr 100,- (kr 5.000,- til kr 9.900,-)

Som BRONSEfadder (kun privatpersoner) fadder til 10-49 m á kr 100,- (kr 1.000,- til kr 4.900,-), og ditt navn med antall meter blir oppført som Bronsefadder på nesbyen.no

Alle får tilsendt fadderbevis.

Bidrag innbetales til konto 2351.72.34214, Skue Sparebank, mrk.prosjekt 607 og ditt navn/bedrift, eller Vipps ditt bidrag til 35402 (for de som behøver bilag så finner du giro her)

Video fra bygging av TryteTrøkket:

Tusen takk for din støtte:

Bidra til et ennå bedre sykkeltilbud i Nesbyen.

Sett over valgfritt beløp til:

Så havner navnet ditt på listen nedenfor:

Anja Strømme
Anne Lene Giil Prestegård
Anne-Marit Karp
Annett Kristin Poppe Bjerke
Are Salomonsen
Asle Smestad
Astrid Lemme
Bengt Ove Elnan Sannes
Bjørn Anders Gislerud
Bjørn Jarle Kvande
Carina Bogen Sleveland
Carina Bogen Sleveland
Christian Bergland Pedersen
Einar Hanserud
Einar Gotaas
Eirik Lind Hånes
Elisabeth Ingeborg Stavn Stavn
Erling Sløgedal
Espen Sollien
Fredrik Sebastian Espeland
Geir Hanssen
Geir Atle Johansen
Gerd Haga Svantesvold
Hanne Holmstrøm Karlsen
Harald Haaland
Henrik Bergman Nørbech
Hilde Sangesland Strædet
Ingfrid Samset Lorentsen
Janne Forsberg Noreng
Jarl Eirik Vilnes Lilleheil
Jens-Erik Furulund
Joachim Fanebust Øvretveit
Jon-Christer Skogsrud
Jon-Gunnar Fredriksen
Jostein Sanderlien Hole
Kjetil Magne Samuelsen
Knut Myking
Knut Erik
Bakketun Haugen (og VOID-gjengen)
Kristoffer Gleditsch
Lars Jørgensen Tveito
Lars Skåre Storheim
Lars Mathias Stoltenberg
Laurits og Åsmund Østenfor Myre
Lise Føsund Christiansen
Madeleine Karin Ingeborg Lagergren
Magnus Slinger Sørli
Mariia Hannele Pihlainen
Marit Kristin Kollhus
Martin Bidne Borlaug
Martin Gulsrud
Martin Skjoldal Glesnes
Mikal Leirvåg
Mona Borgund Mathinsen
Mona Øverby Myhre
Ola Tore Ranes
Otto Trønnes
Per Rukke
Petter Isegran Andreassen
Pål Eirik Henriksen Alrek
Ragnhild Ribe
Raymond Nepstad
Rolf Tore Westby
Rune Karlsrud
Saman Mameghani
Sidsel Østenfor Jensen
Simen Nordeng Johannessen
Simen Øen Strand
Stefan Gustav Johansson
Thomas Lindseth Bergflødt
Tom Aage Jansen
Tone Mathilde Kravik
Torbjørn Lilleheier
Trond Askautrud
Vegard Voll Bøyum
Yngve Søvik
© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.