fbpx
  • Foto: Lars Storheim

  • Foto: Lars Storheim

Gamle Nes

Den eldste delen av Nesbyen skjuler spennende historier fra 1300-tallet og fram til i dag.

For å lære mer om historiene i dette området anbefaler vi ett av de følgende alterntivene når du besøker Gamle Nes.

Gratis Audioguide

Bruk din egen mobiltelefon for å spille av lydhistorier om de ulike bygningene du finner i Gamle Nes. Trykk her for å starte Audioguiden.

Omvisning

For grupper tilbys organiserte turer gjennom Gamle Nes med lokal guide. Her får dere servert spennende historier og skildringer av hvordan livet var for de som levde her. Turen tar ca. 1 time. Ta kontakt med info@nesbyen.no.

Hva er Gamle Nes?

Gamle Nes omfatter i hovedsak bebyggelsen i Nesbyen fra før 1900 og utgjør den vestre delen av Nesbyen Sentrum. Her finner du den eldste bebyggelsen på Nes-flata i et unikt landsbymiljø  med kulturlandskapet rundt, der den gamle teigblandingen fremdeles er synlig. Nesbyen var tidligere administrasjonssentrum og bosted for embetsmenn i Hallingdal. Her finnes en rekke staselige bygninger som viser en helt annen kultur enn den som kommer til uttrykk i de mer beskjedne hallingstuene, som også finnes i samme område. Her kan man se Hallingdals første fortau, eller «trottoir» som de kalte det den gangen. Her bodde prest, sorenskriver og lensmann, og her kom også Hallingdals første butikk. Geografisk strekker området seg fra Hallingdal Museum, langs rukkedalselva til Hallingdalselva og Alfarvegen i sentrum av Nesbyen. Gamle Nes består også av enkeltstående gammel bebyggelse utenfor dette området, for eksempel; Kirken, Hagaled, Stasjonsbygningen og Mortensløkka fengsel.

I Gamle Nes finner du også utendørsgalleriet Kunstlandskap Nesbyen og Hallingdal Museum.

Dykk dypere ned i historien:

For deg som vil finne ut mer om gamlebyen i Hallingdal anbefales:

© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.