Gamle Nes

Lær historien om den eldste delen av Nesbyen.

tidspunkter for omvisninger i sesongen 2021 kommer.

Våre dyktige omvisere tar deg med på en vandring gjennom den eldste delen av Nes. Hør spennende historier om menneskene, bebyggelsen og utviklingen. Få levende skildringer av hvordan livet forgikk i århundrene før oss. Turen tar ca.1 time.

Omvisningene vil veksle mellom en runde i Gamle Nes og en tur i Kunstvandring Nesbyen. Trykk på Bestill billetter eller ta kontakt med info@nesbyen.no. Grupper på 10 personer eller flere kan bestille privat omvisning.

På 1800-tallet bodde embedsmannsstanden i Hallingdal i Nesbyen. For de besøkende framstod «Næsbyen» med et by-aktig preg. Her var sorenskriver, fogd, lensmann, prest, prokurator og doktor, i tillegg til flere kjøpmenn som drev landhandleri og variert industri.

I disse «ville» strøk av innlandsnorge var «Næsbyen» et sted hvor by-vaner, stil og moter fikk innpass. Her fant også kunstnere, et sofistikert og byaktig oppholdsted på sine studiereiser i Norge.

Oppmøtested: Utenfor Nesbyen Turistkontor
Varighet: Ca. 1 timer

© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.